Sign In

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân