• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 24/12/2022
Quy định về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 61/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/12/2016
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hộ tịch
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Chủ tịch Thào Hồng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

a) Là công dân Việt Nam được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật; b) Các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.