• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/04/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 06/04/2023
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 11/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/04/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/04/2018
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Giang Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

1. Các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và các đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 2. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm (bao gồm bổ nhiệm lần đầu và bổ nhiệm lại) giữ chức danh theo Quy định này. 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.