• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 30/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/12/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2023
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Giang Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

a) Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước) liên quan đến việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.