• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2022
Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 20/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 14/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 24/12/2022
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Chủ tịch Thào Hồng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì lập đề nghị xây dựng nghị quyết, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.