• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1960
  • Ngày hết hiệu lực: 19/12/1980
Hiến pháp năm 1959
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 31/12/1959
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 01/01/1960
Nguồn thu thập Công báo số 1, năm 1960 Ngày đăng công báo 01/01/1960
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Tôn Đức Thắng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.