• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2021
Bãi bỏ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 29/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/09/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/09/2021
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Giang Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.