• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2022
Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 21/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 14/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 24/12/2022
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Chủ tịch Thào Hồng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

a) Người nộp lệ phí là cá nhân được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện) giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật không bao gồm việc cấp bản sao trích lục hộ tịch; b) Tổ chức thu lệ phí; c) Tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.