• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 20/02/2023
ỌUYÉT ĐỊNH Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương
Số ký hiệu Số: 11/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/06/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/06/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.