• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2023
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nƣớc thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016
Số ký hiệu 21/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/06/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/07/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Phó Chủ tịch Lưu Văn Bản
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.