• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định mức phụ cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu nh phí hoạt động đổi với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số ký hiệu Số: 36/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/12/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.