• Quyết định 39/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  16/12/2020

  28/12/2020

 • Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

  Về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  14/12/2020

  25/12/2020

 • Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/12/2020

  20/12/2020

 • Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  11/12/2020

  25/12/2020

 • Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

  Quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

  01/12/2020

  15/12/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  30/11/2020

  10/12/2020

 • Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  27/11/2020

  15/12/2020

 • Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

  Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

  25/11/2020

  10/12/2020

 • Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng

  18/11/2020

  29/11/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

  Quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/11/2020

  15/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.