• Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/07/2020

  25/07/2020

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

  08/07/2020

  20/07/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  24/06/2020

  04/07/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố

  17/06/2020

  01/07/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng

  12/06/2020

  22/06/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  21/05/2020

  01/06/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  04/05/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo , quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết đính số 2957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phồ Hải Phòng

  22/04/2020

  05/05/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  20/04/2020

  01/05/2020

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2593/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  26/03/2020

  10/04/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.