• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2021
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid - 19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố
Số ký hiệu 18/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/12/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 10/12/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Hải Phòng Chủ tịch Phạm Văn Lập
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Phòng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.