• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/02/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 08/06/2008
V/v ban hành giá điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Số ký hiệu 61/2003/QĐ-UB Ngày ban hành 13/02/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/02/2003
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Phó Chủ tịch Đặng Quốc Lộng
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định 15/2008/QĐ-UBND công bố Ngày hết hiệu lực 08/06/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.