• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 07/11/2016
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu Số: 363/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/02/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/02/2013
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hải Phòng Chủ tịch Dương Anh Điền
Phạm vi
  • Thành phố Hải Phòng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Quyết định số 2638/2016/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực 07/11/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.