• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2001
Hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số ký hiệu 346/1998/TT-TCĐC Ngày ban hành 16/03/1998
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/03/1998
Nguồn thu thập Công báo số 15 Ngày đăng công báo 31/05/1998
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Tổng cục Địa chính Phó Tổng Cục trưởng Đặng Hùng Võ
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC Hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngày hết hiệu lực 15/12/2001
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.