• Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

  29/07/2016

  08/08/2016

 • Nghị quyết 27/NQ-HĐND

  V/v chuyển giao Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I cho Trường Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để phát triển thành cơ sở II của Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Hà Nam; chuyển mục đích sử dụng đất Trường chuyên Biên Hoà (cũ) và Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố Phủ Lý thành Tổ hợp thương mại - dịch vụ tổng hợp

  02/12/2015

  02/12/2015

 • Nghị quyết 17a/2008/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân

  11/12/2008

  ...

 • Nghị quyết 11a/2008/NQ-HĐND

  Về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao,lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

  11/12/2008

  01/01/2009

 • Nghị quyết 05a/2008/NQ-HĐND

  Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  23/07/2008

  02/08/2008

 • Nghị quyết 14a/2007/NQ-HĐND

  Quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương

  06/12/2007

  01/01/2008

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.