• Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

  Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  31/12/2020

  10/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 43/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  31/12/2020

  10/01/2021

 • Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021

  22/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

  Về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  22/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 39/2020/QĐ-UBND

  Quyết định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

  Về sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

  Thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

  Về việc Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

  Về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  22/12/2020

  18/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.