• Quyết định 45/2023/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

  17/08/2023

  01/09/2023

 • Quyết định 44/2023/QĐ-UBND

  Về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  11/08/2023

  25/08/2023

 • Quyết định 43/2023/QĐ-UBND

  Về chính sách hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026

  11/08/2023

  25/08/2023

 • Quyết định 42/2023/QĐ-UBND

  Về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2023-2024

  11/08/2023

  25/08/2023

 • Quyết định 41/2023/QĐ-UBND

  Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý; mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  11/08/2023

  25/08/2023

 • Quyết định 40/2023/QĐ-UBND

  Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam

  10/08/2023

  21/08/2023

 • Quyết định 39/2023/QĐ-UBND

  Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  03/08/2023

  14/08/2023

 • Quyết định 36/2023/QĐ-UBND

  Về việc định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam

  28/07/2023

  10/08/2023

 • Quyết định 37/2023/QĐ-UBND

  Về việc tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

  28/07/2023

  10/08/2023

 • Quyết định 38/2023/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam

  28/07/2023

  10/08/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.