• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 13/2017/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/05/2017 Văn bản được ban hành 13/2017/QĐ-UBND
15/05/2017 Văn bản có hiệu lực 13/2017/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.