• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Số ký hiệu 92/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 22/10/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Nguồn thu thập Công báo số 501+502, năm 2009 Ngày đăng công báo 01/11/2009
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.