• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2023
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của "Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định sô 37/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 03/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/03/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/04/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Chủ tịch Nguyễn Xuân Đông
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.