• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2022
về việc bổ sung Điểm m Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Số ký hiệu 36/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/10/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/11/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hà Nội Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
Phạm vi
  • Thành Phố Hà Nội

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.