• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2012 Văn bản được ban hành 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH
20/03/2013 Văn bản có hiệu lực 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.