• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2020
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số ký hiệu 01/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 12/01/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/01/2017
Nguồn thu thập Công báo Hà Tĩnh Ngày đăng công báo 12/01/2017
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.