• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2022
Bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số ký hiệu 34/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/11/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/12/2022
Nguồn thu thập UBND tỉnh gửi qua hệ thống hồ sơ công việc ngày 12/12/2022 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Tĩnh Phó Chủ tịch Lê Ngọc Châu
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.