• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2023
Bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
Số ký hiệu 22/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/05/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/05/2023
Nguồn thu thập UBND tỉnh gửi qua hệ thống hồ sơ công việc ngày 11/5/2023 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Tĩnh Chủ tịch Võ Trọng Hải
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.