• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 23/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/05/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/06/2023
Nguồn thu thập UBND tỉnh gửi qua hệ thống hồ sơ công việc ngày 18/5/2023 Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Tĩnh Chủ tịch Võ Trọng Hải
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.