• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu 26/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/05/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/06/2023
Nguồn thu thập UBND tỉnh gửi qua hệ thống hồ sơ công việc ngày 25/5/2023 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Tĩnh Chủ tịch Võ Trọng Hải
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.