• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2023
Bãi bỏ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Số ký hiệu 27/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 02/06/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/06/2023
Nguồn thu thập UBND tỉnh gửi qua hệ thống hồ sơ công việc ngày 02/6/2023 Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Hà Tĩnh Chủ tịch Võ Trọng Hải
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.