• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 05/2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/01/2022 Văn bản được ban hành 05/2022/QĐ-UBND
27/01/2022 Văn bản có hiệu lực 05/2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.