• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số ký hiệu 17/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 19/02/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/04/2013
Nguồn thu thập Công báo số 129+130, năm 2013 Ngày đăng công báo 28/02/2013
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tiền lương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.