• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 47/2022/QĐ-UBND.
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/11/2022 Văn bản được ban hành 47/2022/QĐ-UBND.
01/12/2022 Văn bản có hiệu lực 47/2022/QĐ-UBND.
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.