• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2024
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 06/2024/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/03/2024 Văn bản được ban hành 06/2024/QĐ-UBND
20/03/2024 Văn bản có hiệu lực 06/2024/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.