• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007
Chuyển giao công nghệ
Số ký hiệu 80/2006/QH11 Ngày ban hành 29/11/2006
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2007
Nguồn thu thập Công báo số 410+411, năm 2007 Ngày đăng công báo 25/06/2007
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ 1 phần bởi văn bản Luật 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.