• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2021
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2022
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu 56/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/08/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Nguồn thu thập Bản BDF Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Trần Quốc Văn
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.