• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2022
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 154/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2022.
Số ký hiệu 224/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/07/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/07/2022
Nguồn thu thập bản BDF Ngày đăng công báo 26/07/2022
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Trần Quốc Toản
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.