• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2022
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số ký hiệu 40/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/09/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/10/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 29/11/2022
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Sở hữu trí tuệ
  • Ứng dụng và Phát triển công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Trần Quốc Văn
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.