• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2024
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 07/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành 12/03/2024
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/03/2024
Nguồn thu thập PDF Ngày đăng công báo 11/04/2024
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.