• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2010
Về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
Số ký hiệu 140/2009/QĐ-TTg Ngày ban hành 31/12/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/02/2010
Nguồn thu thập Công báo số 33+34, năm 2010 Ngày đăng công báo 16/01/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.