• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/10/2020 Văn bản được ban hành 03/2020/QĐ-KTNN
03/12/2020 Văn bản có hiệu lực 03/2020/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.