• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 04/08/2012
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước
Số ký hiệu 05/2009/QĐ-KTNN Ngày ban hành 05/10/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/11/2009
Nguồn thu thập Công báo số 485+486, năm 2009 Ngày đăng công báo 24/10/2009
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 07/2012/QĐ-KTNN Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước Ngày hết hiệu lực 04/08/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.