• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2010
Ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán
Số ký hiệu 04/2010/QĐ-KTNN Ngày ban hành 02/06/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/07/2010
Nguồn thu thập Công báo số 365+366, năm 2010 Ngày đăng công báo 21/06/2010
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.