• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 26/05/2012
Ban hành Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính - ngân hàng
Số ký hiệu 03/2010/QĐ-KTNN Ngày ban hành 10/02/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/03/2010
Nguồn thu thập Công báo số 113+114, năm 2010 Ngày đăng công báo 07/03/2010
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 06/2012/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán tổ chức tài chính, ngân hàng Ngày hết hiệu lực 26/05/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.