• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 29/08/2016
Ban hành hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước
Số ký hiệu 06/2010/QĐ-KTNN Ngày ban hành 09/11/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/12/2010
Nguồn thu thập Công báo số 717+718, năm 2010 Ngày đăng công báo 11/12/2010
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.