• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 13/05/2013
Ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 05/2012/QĐ-KTNN Ngày ban hành 06/04/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/05/2012
Nguồn thu thập Công báo số 341+342, năm 2012 Ngày đăng công báo 22/04/2012
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.