• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Kiểm toán nhà nước
Số ký hiệu 81/2015/QH13 Ngày ban hành 24/06/2015
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 865 + 866/2015 Ngày đăng công báo 27/07/2015
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Việc kiểm toán đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đã có trong kế hoạch kiểm toán năm 2015 được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.