• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 16/2010/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/07/2010 Văn bản được ban hành 16/2010/QĐ-UBND
05/08/2010 Văn bản có hiệu lực 16/2010/QĐ-UBND
15/03/2012 Được bổ sung 07/2012/QĐ-UBND Xem tại đây
27/09/2012 Bị bãi bỏ 1 phần 24/2012/QĐ-UBND
15/12/2020 Văn bản hết hiệu lực 16/2010/QĐ-UBND
15/12/2020 Bị bãi bỏ 21/2020/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.