• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Số ký hiệu 18/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/07/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/07/2018
Nguồn thu thập công báo tỉnh Kiên Giang Ngày đăng công báo 10/08/2018
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Chủ tịch Phạm Vũ Hồng
Phạm vi
  • Tỉnh Kiên Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Thay thế bằng Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2021
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.